2016-05-23 - Festyn ekologiczny pod hasłem "Środowisko ponad wszystko".
Dnia 21.05.2016r. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. został zaproszony na festyn ekologiczny pod hasłem "Środowisko ponad wszystko", który odbywał się w Gminie Sieroszewice. Spółka chcąc podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców zawsze chętnie uczestniczy w tego typu akcjach.
2016-05-13 - VIII konkurs majOSTaszkowy rozstrzygnięty
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. wspólnie z Urzędem Miasta w Ostrowie Wielkopolskim był organizatorem VIII już konkursu majOSTaszkowego pod tegorocznym hasłem "Ostrów odpady segreguje - środowiska nie truje". Akcja została ogłoszona w marcu br. i rozpisano ją w dwóch kategoriach:
- indywidualnej - skierowany do wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego
- zbiorowej - skierowany do placówek oświatowych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego czyli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2016-05-13 - Ostrowski Dzień Ziemi
23 kwietnia br. na ostrowskim Rynku odbył się Happening z okazji DNIA ZMIEMI. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Re-Ewolucja, współorganizatorem Młodzieżowy Dom Kultury i jak co roku inicjatywę wsparł Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.

Na stoisku Spółki dzieci i młodzież mogły rozwiązywać różne ekologicznych krzyżówki, rebusy czy labirynty.
2016-05-13 - XII Konkurs Przyrodniczy Gminy Ostrów Wielkopolski
XII Konkurs Przyrodniczy Gminy Ostrów Wielkopolski przy współudziale Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. przeznaczony był dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski.
2016-05-10 - Konkurs Międzyprzedszkolny w Przedszkolu nr 14.
EKO - ZDROWO - NA SPORTOWO !

To już po raz dziesiąty dzieci z ostrowskich przedszkoli oraz przedszkola w Gorzycach Wielkich spotkały się na Międzyprzedszkolnym Konkursie Ekologicznym "Podroż z Ekoludkiem" pod hasłem "Eko - Zdrowo - Na sportowo!", który odbył się 22 kwietnia 2016r. w Publicznym Przedszkolu nr 14 "Maluszek" w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczny konkurs obywał się tradycyjnie w plenerze. Drużyny - reprezentanci wszystkich przedszkoli rywalizowali ze sobą uczestnicząc w konkurencjach sprawnościowych, podczas których wykorzystano przybory w całości wykonane z materiałów recyklingowych. Dzieci ścigały się w kartonowych butach, wykorzystywały do zabaw gazetowe kule, kartonowe myszki, papierowe rolki, puszki po napojach itp.
2016-04-23 - Konkurs na Majostaszki 2016
"OSTRÓW ODPADY SEGREGUJE - ŚRODOWISKA NIE TRUJE!" - to hasło kolejnego konkursu organizowanego przy okazji Majostaszków.

Cele konkursu to:

1. Edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.
2. Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia, czyli w gospodarstwach domowych.
3. Zbiórka odpadów segregowanych podlegających recyklingowi.

Rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 07.05.2016 na terenie Zalewu Piaski ? Szczygliczka.

2015-11-06 - Konkurs zakończony - Wielki finał w OCK
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z ostrowskich przedszkoli i szkół z zakresu, gospodarki odpadami, ochrony środowiska a w szczególności wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody, to podstawowy cel kolejnego konkursu ekologicznego organizowanego przez ZOiGO MZO SA. Konkurs PLASTIK, PAPIER ORAZ SZKŁO, SEGREGACJA TO JEST TO! objęła patronatem Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski Beata Klimek.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    »  (wszystkich: 29)
Copyright © 1995-2008 MZO Ostrów Wlkp