Przetargi

 

 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 

 

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego w okresie 11 m-cy od podpisania umowy wg normy PN-EN 590 w ilości szacowanej 242 000 litrów (w zależności od potrzeb około 22000 litrów miesięcznie) z możliwością awaryjnej dystrybucji u Zamawiającego.

 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja
 • Do Zamawiającego wpłynęło w dniu 20 stycznia 2015 roku zapytanie:

  Pytanie 1.

  Proszę o informację o pojemności zbiornika /ilości jednorazowej dostawy

  Odpowiadamy:.

  1. Pojemność zbiornika wynosi 5 000 litrów
  2. Ilość jednorazowej dostawy określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 (projekt umowy)

  Odpowiedź

   Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę w 2015 roku fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja wraz z załącznikami
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 3
  6. Załącznik nr 4 Umowa
  7. Załącznik nr 5
  8. Do Zamawiającego wpłynęło w dniu 02 grudnia 2014 roku zapytanie:

   Pytanie 1.

   W Wymaganiach technicznych zawartych w SIWZ w punkcie 8g Zamawiający określa grubość poszycia bębna o perforacji Φ 80mm na minimum 10mm. Czy Zamawiający dopuszcza ww. dostawę bębna o grubości 8mm?

   Odpowiadamy:.

   Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ – wymagamy dostawy zgodnie zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   Odpowiedź

   ZAWIADOMIENIE-OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

   Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę w 2015 roku fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

  9. Ogłoszenie
  10. Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego .

   1. Ogłoszenie
   2. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w II połowie 2014 roku samochodu ciężarowego skrzyniowego z zabudową na podwoziu dwuosiowym.

    1. Ogłoszenie
    2. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014 roku fabrycznie nowego pojazdu na podwoziu trzyosiowym do zbiórki i transportu odpadów.

     1. Ogłoszenie
     2. Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego z zabudową na podwoziu dwuosiowym.

      1. Ogłoszenie
      2. Ogłoszenie o przetargu na dostawę 2 pojazdów do zbiórki i transportu odpadów na podwoziu trzyosiowym i dwuosiowym.

       1. Ogłoszenie
       2. Ogłoszenie o przetargu na Dzierżawę w 2014 roku fabrycznie nowego lub używanego (nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 3600mth) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

        1. Ogłoszenie

        Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną terenów oraz obiektów MZO S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

        1. Ogłoszenie

         

        Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego, nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 2300mth, mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

        1. Ogłoszenie

         

            Ogłoszenie na dostawę fabrycznie nowej ładowarki

         

        1. Ogłoszenie

        Ogłoszenie na dostwę w II półroczu 2012 roku fabrycznie nowego samochodu trzyosiowego hakowca na podwoziu MAN lub równoważym 

         

        1. Ogłoszenie

         

        Ogłoszenie na dostawę do siedziby zamawiającego pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2012 do 30 czerwca 2013 roku

         

        1. Ogłoszenie

         

          Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego (nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin pracy nie większa niż 1400) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru

         

        1. Ogłoszenie 

         

        Ogłoszenie na budowę segmentu stabilizacji / kompostowania odpadów komunalnych w systemie pryzmowym na terenie składowiska odpadów z drogą dojazdową  i infrastrukturą techniczną przy ul. Staroprzygodzkiej  w Ostrowie Wielkopolskim - jako element zakładu Zagospodarowania Odpadów.

          

        1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

         

        Ogłoszenie na dostawę i montaż linii sortowniczej, fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2011.

        1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

        Ogłoszenie na dostawę do siedziby Zmawiającego pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2011 do 2012 roku .

        Ogłoszenie na wykonanie robót rozbiórkowych obiektów na terenie działki nr 83/3 położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wiejskiej 23.

        1.  

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na rozbudowę istniejącego składowiska odpadów przy ulicy Staroprzygodzkiej  w Ostrowie Wielkopolskim o kwaterę 1/3 wraz z rekultywacją składowiska istniejącego.

        1.  

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

        1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

        Ogłoszenie na budowę hali magazynowej, wiaty, trzech kontenerów socjalnych, utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingów w  Ostrowie  Wielkopolskim  przy  ulicy  Staroprzygodzkiej  (ETAP - B)

        1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę fizyczną terenu oraz obiektów ZOiGO"MZO"S.A. przy ul. Wiejskiej i przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.  

         

        1. Ogłoszenie 
        2. Streszczenie oceny i porównanie ofert    

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na dostawę w 2010 roku fabrycznie nowego wózka widłowego.

        1. Ogłoszenie 
        2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

        Ogłoszenie przetargu na dostawę w II półroczu 2010 roku fabrycznie nowego samochodu dwuosiowego śmieciarki bezpylnej na podwoziu MAN lub równoważnym. 

        1. Ogłoszenie 
        2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

         Ogłoszenie   przetargu   na   dostawę   w   II   półroczu  2010  roku fabrycznie   nowego   samochodu   dwuosiowego   bramowca   na podwoziu MAN lub równoważnym.

        1. Ogłoszenie 
        2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługe kredytu na realizacje zadania pn. budowa obiektu przeznaczonego do magazynowania odpadów opakowaniowych suchych oraz do przekształcania odpadów w celu poddania ich recyklingowi, zakup prasy oraz montaż wymaganej infrastruktury technicznej do prowadzenia procesu przekształcania i segregacji odpadów w wysokości 1.700.000,00 zł na okres kredytowania od dnia 01.08.2010r. do dnia 20.03.2015r.

        1. Ogłoszenie 
        2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

         Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę w I półroczu 2010 roku fabrycznie nowego samochodu dwuosiowego śmieciarki bezpylnej na podwoziu MAN lub równoważnym

        1. Ogłoszenie 
        2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę do siedziby zamawiającego pojemników i kontenrów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2010 do 2011 roku nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  

        1. Ogłoszenie przetargowe 
        2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 1  
        3. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 1 
        4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 2  
        5. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 2 
        6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 3  
        7. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 3 
        8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 4  
        9. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 4 
        10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 5  
        11. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 5 
        12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 6  
        13. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 6 

         

        Ogłoszenie o zamówieniu na zdjęcie nakładu ziemnego - udostępnienie złoża piasku Kopalnia Ostrów Wielkopolski III, z przemieszczeniem na odległość 400m. na teren do rekultywacji

        1. Ogłoszenie 
        2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

         

        Ogłoszenie o zamówieniu na budowę hali magazynowej , wiaty, trzech kontenerów socjalnych, utwardzenie  placów  odkładczych,  drogi  dojazdowej  i  parkingów  w  Ostrowie  Wielkopolskim  przy ul. Staroprzygodzkiej ETAP A

        1. Ogłoszenie 
        2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   
        3. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

         

        Ogłoszenie przetargu na dzierżawę  w 2010r. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010r. fabrycznie nowego wielozadaniowego przesiewacza bębnowego rok produkcji 2009 lub 2010 z sitem do odzysku frakcji mineralnych ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych

        1. Ogłoszenie 
        2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   
        3. Streszczenie oceny i porównanie ofert   
        4.  

          

          

  Copyright © 1995-2008 MZO Ostrów Wlkp