Przetargi

 ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielenie kredytów na finansowanie inwestycji 

      

 

 

 • Zapytanie ofertowe
 • Załączniki do zapytania ofertowego 
 • Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
 • Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego część 2 
 • Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego część 3 
 • Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego część 4 
 • Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego część 5 
 • wynik postępowania  
 •  

   

    

   OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 

   

  Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z demontażu odpadów wielkogabarytowych. Znak sprawy MZO/TI/2017/4a

    

   

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Formularz oferty – załącznik nr 1
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2
 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
 • Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4
 • Zapytania i odpowiedzi do przetargu nr MZO/TI/2017/4a
 • Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 •  

   

   

  Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z demontażu odpadów wielkogabarytowych. Znak sprawy MZO/TI/2017/4

   

   

   

 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik 1 - Formularz oferty
 • Załącznik 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik 4 - Istotne postanowienia umowy
 •  

   

   

   

   

 • wyjaśnienie treści SIWZ
 • Informacja z otwarcia ofert
 • oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - przykładowy wzór
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 •  

   

   

   Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

   

   

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja
 • Załącznik 1
 • Załącznik 2
 • Załącznik 3
 • Załącznik 4 - wzór umowy
 • Załącznik 5  
 • Informacja z otwarcia ofert  
 • Przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowej  
 • Wynik postępowania  
 •  

   

   

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę nowego pojazdu ciężarowego z HDS, rocznik 2016, na podwoziu dwuosiowym do zbiórki i transportu odpadów.

   

   

   

 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja
 • Załącznik 1
 • Załącznik 2
 • Załącznik 3
 • Załącznik 4 - wzór umowy
 • Załącznik 5 
 •  

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Informacja z otwarcia ofert

   

  ZAWIADOMIENIE-OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania o "Dostawę nowego pojazdu ciężarowego z HDS, rocznik 2016, na podwoziu dwuosiowym do zbiórki i transportu odpadów"

  Zawiadomienie

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania o "Ochronę fizyczną od 2016 roku w okresie 12 miesięcy terenów oraz obiektów "MZO" S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim

  Ogłoszenie

   

  Zapytanie o cenę na sukcesywne dostawy worków na odpady segregowane w okresie 12 m-cy od podpisania umowy w latach 2016-2017. W imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 92.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

  Ogłoszenie

   

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę fabrycznie nowego małego samochodu dwuosiowego śmieciarki.

  Ogłoszenie

   

  Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego w okresie 9 m-cy od podpisania umowy wg normy PN-EN 590.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę w 2016 roku fabrycznie nowego lub używanego (rok produkcji nie starszy nież 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 6400 mth) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2015 roku używanego pojazdu bramowca na podwoziu dwuosiowym do zbiórki i transportu odpadów.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy worków na odpady segregowane w okresie 12 m-cy od podpisania umowy w latach 2015 - 2016.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego w okresie 11 m-cy od podpisania umowy wg normy PN-EN 590 w ilości szacowanej 242 000 litrów (w zależności od potrzeb około 22000 litrów miesięcznie) z możliwością awaryjnej dystrybucji u Zamawiającego.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę w 2015 roku fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę w II połowie 2014 roku samochodu ciężarowego skrzyniowego z zabudową na podwoziu dwuosiowym.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014 roku fabrycznie nowego pojazdu na podwoziu trzyosiowym do zbiórki i transportu odpadów.

    

   

   

   

   

 • Ogłoszenie
 •    

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego z zabudową na podwoziu dwuosiowym.

   

 • Ogłoszenie
 •    

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę 2 pojazdów do zbiórki i transportu odpadów na podwoziu trzyosiowym i dwuosiowym.

     

 • Ogłoszenie
 •  

    Ogłoszenie o przetargu na Dzierżawę w 2014 roku fabrycznie nowego lub używanego (nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 3600mth) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

   

 • Ogłoszenie
 •   

  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną terenów oraz obiektów MZO S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

    

 • Ogłoszenie
 •  

  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego, nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 2300mth, mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

   

 • Ogłoszenie
 •  

      Ogłoszenie na dostawę fabrycznie nowej ładowarki

   

  1. Ogłoszenie

  Ogłoszenie na dostwę w II półroczu 2012 roku fabrycznie nowego samochodu trzyosiowego hakowca na podwoziu MAN lub równoważym 

   

  1. Ogłoszenie

   

  Ogłoszenie na dostawę do siedziby zamawiającego pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2012 do 30 czerwca 2013 roku

   

  1. Ogłoszenie

   

    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego (nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin pracy nie większa niż 1400) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru

   

  1. Ogłoszenie 

   

  Ogłoszenie na budowę segmentu stabilizacji / kompostowania odpadów komunalnych w systemie pryzmowym na terenie składowiska odpadów z drogą dojazdową  i infrastrukturą techniczną przy ul. Staroprzygodzkiej  w Ostrowie Wielkopolskim - jako element zakładu Zagospodarowania Odpadów.

    

  1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

   

  Ogłoszenie na dostawę i montaż linii sortowniczej, fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2011.

  1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

  Ogłoszenie na dostawę do siedziby Zmawiającego pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2011 do 2012 roku .

  Ogłoszenie na wykonanie robót rozbiórkowych obiektów na terenie działki nr 83/3 położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wiejskiej 23.

  1.  

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na rozbudowę istniejącego składowiska odpadów przy ulicy Staroprzygodzkiej  w Ostrowie Wielkopolskim o kwaterę 1/3 wraz z rekultywacją składowiska istniejącego.

  1.  

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

  1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

  Ogłoszenie na budowę hali magazynowej, wiaty, trzech kontenerów socjalnych, utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingów w  Ostrowie  Wielkopolskim  przy  ulicy  Staroprzygodzkiej  (ETAP - B)

  1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę fizyczną terenu oraz obiektów ZOiGO"MZO"S.A. przy ul. Wiejskiej i przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.  

   

  1. Ogłoszenie 
  2. Streszczenie oceny i porównanie ofert    

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na dostawę w 2010 roku fabrycznie nowego wózka widłowego.

  1. Ogłoszenie 
  2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

  Ogłoszenie przetargu na dostawę w II półroczu 2010 roku fabrycznie nowego samochodu dwuosiowego śmieciarki bezpylnej na podwoziu MAN lub równoważnym. 

  1. Ogłoszenie 
  2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

   Ogłoszenie   przetargu   na   dostawę   w   II   półroczu  2010  roku fabrycznie   nowego   samochodu   dwuosiowego   bramowca   na podwoziu MAN lub równoważnym.

  1. Ogłoszenie 
  2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługe kredytu na realizacje zadania pn. budowa obiektu przeznaczonego do magazynowania odpadów opakowaniowych suchych oraz do przekształcania odpadów w celu poddania ich recyklingowi, zakup prasy oraz montaż wymaganej infrastruktury technicznej do prowadzenia procesu przekształcania i segregacji odpadów w wysokości 1.700.000,00 zł na okres kredytowania od dnia 01.08.2010r. do dnia 20.03.2015r.

  1. Ogłoszenie 
  2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę w I półroczu 2010 roku fabrycznie nowego samochodu dwuosiowego śmieciarki bezpylnej na podwoziu MAN lub równoważnym

  1. Ogłoszenie 
  2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę do siedziby zamawiającego pojemników i kontenrów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2010 do 2011 roku nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  

  1. Ogłoszenie przetargowe 
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 1  
  3. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 1 
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 2  
  5. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 2 
  6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 3  
  7. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 3 
  8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 4  
  9. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 4 
  10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 5  
  11. Streszczenie oceny i porównanie ofert Zadanie 5 
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 6  
  13. pszok pszok pszok fr fb fb wywozy galeria BIP fb
  Copyright © 1995-2008 MZO Ostrów Wlkp